På denna sida finns de personer som jag inte lyckats följa. De har antingen blivit 
folkbokförda under "obefintliga" eller så har de bara försvunnit i samband med 
en flyttning.

FÖRSVUNNA

Johannes Jönsson 1784 16/3
Alfred Hansson 1863 6/7
Adrian Alexandersson 1821 24/3 
Efraim Alexandersson 1823 12/8
Elsa Elisabeth Alexandersdr 1830 25/8
Agneta Alexandersdr 1833 26/9 
 
Anges som sjöman, borta under tidigt 1800-tal
Från Kville före 1895, ev till USA, finns ej i folkräkningen 1890
Troligen död, finns ej i föräldrarnas bouppteckning
Troligen död, finns ej i föräldrarnas bouppteckning
Troligen död, finns ej i föräldrarnas bouppteckning
Troligen död, finns ej i föräldrarnas bouppteckning
 

OBEFINTLIGA        

Grebbestad:                                            Obef
Karl Alfred Lindström 1861 13/8              1896      
Har bosatt sig i Oslo enl obef.boken,
                                                                                nämns ej i moderns bu 1905.

Artur Sedius Karlsson 1869                      1903       Död i Kapstaden Sydafrika 1942 27/9
                                                                                enligt telegram till pastorsexpeditionen
Edvard Julius Pålsson Ek 1871 15/11        1921       Kom tillbaka 1924, se antavlan

Tanum:                                                    Obef
Anders Malcolm Koch 1857                     1880       I USA enl
Bouppteckning 1901
Julius Pålsson Koch 1849 30/4                  1883       Till USA 1881
Johannes Leonard Lindström 1859 28/3    1886       
Nämns ej i moderns bu 1905
Andreas Holmlin 1854                              1889       
Dödförklarad 1916
Carl Johan Gustavsson 1852                     1889       Vistas i Amerika
, avled där 1897
Isak Martin Gustavsson 1862                    1894       
Dödförklarad 1927
Johan Martin Karlsson Koch 1861 29/6    1894       I USA enl bouppteckning 1901
Gustav Adolf Gustavsson 1868                  1894      Gift i Norge 1894, emigrerade till USA 1902
Thoren Lenius Karlsson 1864                    1897
Otto Martin Jeremiasson 1865 4/8             1898     
Vistas utrikes enl moderns bu 1905  
Augusta Elisabeth Andreasdr 1863            1906      Till Kristiania, Norge 1908
Rudolf Albert Jonasson 1886 22/3             1909      Till Nya Zeeland
Johan Adolf Johansson 1877 7/3               1909      Hindersbevis till Norge 1904 20/4
Fritz Martini Hansson 1889                       1913      Till USA 1910
Karl Hilmer Johansson 1859 24/5             1913       Bodde i Arendal, Norge enl uppgifter från nu levande släktingar