Fotot föreställer Carolina Kochs dotter Eva
      (1862-1938), hennes man Hans Olsson
      (1849-1915) och deras yngsta barn, från vänster
      till höger: Evert, Linnea, Knut, Ellen och Torsten.

Familjen Olsson