Carolina Kochs dotterson Gustav Hansson(1891-1920)

        

Gustav som ung