Carolina Kochs dotterson Viktor Hansson (1882-1956)       

Viktor som ung