Paul Koch (1845-193?) med dottern Huldas barn

       

Paul Koch med Huldas
barn, taget i Skien