Carolina Kochs dotterson Viktor Hansson (1882-1956)

Viktor som sjöman