Anna Kochs dotterdöttrar på Orust, förmodligen
     Augusta Berhardina f 1879 och Otilia Josefina
  f 1880 

Systrar Koch på Orust