Pål Kochs dotter Pauline med man.
       Johanna Kochs son Karl Ek
       Carl Fredrik Kochs dotter Elisabeth
       Johanna Kochs son Boldevin Ek
       Karl Eks hustru Maria

Pauline Koch med man, Karl Ek,
Elisabeth Koch, Boldevin Ek, Maria Ek