Paul Kochs dotter Hulda med söner
     och ev ett barnbarn

       

Hulda Koch med söner