Carolina Kochs dotter Eva omgiven av sonen Mikaels familj på
       Knaxeröd, Rabbalshede

Släktkort på Knaxeröd. Övre raden: Barbro, Eva, Sigrid, Sara
Undre raden: Valborg i Vik, Evelin, Elin, Eva O, Gustav, Agnes, Nora gift med Valdemar