Pål Koch med döttrarna
   Hulda och Josefine

        

Pål Koch som gammal med Hulda och Josefine