Till vänster:  Gunnar Ek f 1906, son till Johanna Kochs
      son Karl Ek (1866-1942)

       Till höger: Evert Eliasson Koch f 1907, sonson till
      
Elias Koch (1832-1913)

Gunnar Ek och Evert Koch