Elin Ek, sondotter till Johanna Koch och Mikael Hansson, dotterson till Carolina Koch

        Min farmor och farfar

Elin, Mikael