Knut Hansson 1907-1981, dotterson till Carolina Koch

Knut