Fotot föreställer Anna Kochs dotter Carolina (1860-1923)
   och hennes familj, fotot är taget ca 1908 och publicerat med 
   tillstånd av Carolinas dotterdotter Inga-Lill Wiklund. 

   Övre raden: 
    Anders eller Carl Johan (1891), Anna Ingrid (1884),
   Antonie Charlotta (1886), Jenny Christina (1889),
  
Anders eller Carl Johan (1891), Jacobina Constantia (1894),
   Nedre raden:
   Jacob Gullbrand (1896), Anton (1860-1944),
   Gunhilda Maria (1898), Gustava Paulina (1900),
   Torborg Emilia (1903), Carolina (1860-1923)

Carolina och Anton Andersson med familj