Jeremias Kochs sondotter Johanna Josefina Koch 1880-1974
        Johanna emigrerade till Amerika 1896, 16 år gammal och återvände
        aldrig till Sverige.
        Fotot är publicerat med tillstånd av Johannas sondotter Willie Krug.

Johanna Josefina Koch