Legenden om Tomas Koch

Tomas Kochs ättlingar är många och det verkar som om varje släktgren har en egen variant på Tomas historia. I min släktgren sades det att Tomas var sjöman och efter en seglats kom han inte tillbaka. Hustrun väntade och väntade men förgäves. Till slut gifte hon om sig, hon hade ju små barn att försörja. Enligt den muntliga traditionen dök dock Tomas upp igen, livs levande. Hustrun som nu plötsligt hade två äkta män frågade prästen vad hon skulle ta sig till, prästens råd var att hon fick välja en av dem. Hon valde sin nye man eftersom hon hade små barn med honom. Tomas gick förkrossad sin väg efter att ha gett sina tre barn var sin gåva, sonen fick familjebibeln, de två döttrarna ett horn respektive en bägare. Sonen följde sin far till sockengränsen och sedan hördes Tomas aldrig av igen.
Familjebibeln brann upp och hornet eller bägaren sägs ha av någon anledning kommit till en av döttrarna till hustrun och hennes nye man.

En annan variant av samma historia som berättats i en annan släktgren är att Tomas var soldat och blivit tillfångatagen och suttit som krigsfånge utomlands. Enligt en annan historia skall han ha försvunnit till Norge efter att ha sökt upp hustrun.

Vad är då sant i denna historia?

Förutom vigselnotis och dopnotiser på barnen från Göteborgs Garnisonsförsamling, civila delen finns det tre dokument bevarade som kan kasta ljus över Tomas historia:

Tomas och hans hustru Maria gifte sig i Garnisonsförsamlingen i Göteborg 1752 20/10. Vid vigseltillfället anges han som smed och hon som jungfru. Det finns inte någonstans angivet var varken Tomas eller Maria var födda. Tomas var enligt barnens dopnotiser mästersmed på Ostindiska kompaniet.

I skiljebrevsdokumenten framkommer följande:
Tomas reste från Sverige med den franske kaptenen Tharott, tog sedemera hyra på ett franskt kaparskepp i en månad, ville göra ytterligare en resa med kaparen och har nu varit borta på femte året.

Bouppteckningen har Maria undertecknat med namnet Zellberg, inte Zellbell som anges i vissa källor, hennes efternamn skrivs även ibland som Sellberg så frågan är vilket som är det rätta?
Maria gifter den 12 november 1762 om sig i Skredsviks församling med corporalen Carl Grönsten, han får sedan tjänst i Tanum och familjen flyttar dit.

Vad gäller den franske kaptenen Tharott så avses med största sannolikhet Francois Thurot som var i Göteborg både 1758 och 1759, mer om vad Mikael Karlsson har hittat om detta kan du läsa på Anbytarforum i menyn till vänster.

Tyvärr kvarstår många frågor och det finns inget belägg för att Tomas verkligen kom tillbaks men den muntliga traditionen måste ju ha någon del av sanning i sig även om den blivit förvanskad under årens lopp.

Det råder också stor oklarhet om vart döttrarnas horn och bägare tog vägen, finns de kvar idag och i så fall var? Kanske kan det på dem finnas någon inskription som bringar ljus över Tomas ursprung.

Och sist men inte minst, om nu Tomas fortfarande var i livet, vart tog han vägen efter avskedet från barnen?

Vet du något mer om detta eller vet du var hornet och bägaren finns idag så tveka inte att höra av dig via kontakt i menyn till vänster.